ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Η ΗγεσίαΗ Διοίκηση του Εργαστηρίου ασκείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια.Όλα τα μέλη είναι εθελοντές. Ανώτατο Διοικητικό όργανο είναι η Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται κάθε Φεβρουάριο και θέτει του μελλοντικούς Σκοπούς και Στόχους του Φορέα. Διοικείται  από την Πρόεδρο, τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή, σε συνεργασία με την διοικητική ομάδα των εργαζομένων,  που είναι υπεύθυνοι για τη άρτια λειτουργία όλων των Μονάδων του Εργαστηρίου.

Διοικητικό Συμβούλιο
Διονυσία Σαμαντά Πρόεδρος
Πόπη Δατσέρη Αντιπρόεδρος
Πόπη Ρόμπολα Γραμματέας
Μαρία Χρονοπούλου Ταμίας
Ασπασία Καρατζογιάννη Μέλος
Κώστας Τσούτσος Μέλος
Δώρα Ρουπάκη Μέλος


Εξελεγκτική Επιτροπή
Γιώργος Μαστρογεωργίου Πρόεδρος
Θέμης Γαμβρούλης Μέλος
Αλέξανδρος Μπόκας Μέλος

                                                                          ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
                                                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΗ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥ
                                                                           ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ"
                                                                                         19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
                                                                                                   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Α) Μπορεί να παρίσταται στα Διοικητικά Συμβούλια του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και να εκφέρει τις απόψεις της, άνευ ψήφου.
Β) Μπορεί να παρίσταται σε όλες τις επιτροπές για τις εκδηλώσεις του Εργαστηρίου « ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και να εκφέρει την άποψή της.
Το παρόν ψήφισμα έχει ισχύ από  19 Φεβρουαρίου 2017 και ισοβίως. Θα συμπεριληφθεί ως άρθρο ολόκληρο το ψήφισμα, στο προσεχές υπό τροποποίηση καταστατικό.


ΔΕΝ διεξάγουμε εράνους!

Αρ.λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 412/29612373, IBAN: GR5701104120000041229612373 στον οποίο οι φίλοι του Εργαστηρίου μπορούν να καταθέτουν εφόσον επιθυμούν, τις τυχόν δωρεές τους, αφού επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του λογιστηρίου: 26310-26321 & 26410-39750.


Χορηγοί