ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Μενού

Το περιοδικό μας

ΠΛΕΙΑΔΕΣ – Το περιοδικό της Εργαστηρίου "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ"

Το περιοδικό ΠΛΕΙΑΔΕΣ εκδίδεται κάθε έτος από το Εργαστήρι “Παναγία Ελεούσα” και αποστέλεται δωρεάν σε Οργανισμούς, Δήμους, Κοινότητες, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικάιου, Μέσα μαζικής ενημέρωσης, Συλλόγους κλπ. Η τιμή τεύχους ανέρχεται στα 5,00 ευρώ.

ΔΕΝ διεξάγουμε εράνους!

Αρ.λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 412/29612373, IBAN: GR5701104120000041229612373 στον οποίο οι φίλοι του Εργαστηρίου μπορούν να καταθέτουν εφόσον επιθυμούν, τις τυχόν δωρεές τους, αφού επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του λογιστηρίου: 26310-26321 & 26410-39750.


Χορηγοί